Menu

Regler skolefodbold

 

Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer.

§ 1. Banen.
Banen og dens indretning skal være som følger:
Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter).
Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:
1. Midterlinien
2. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparksfelt (kaldet målfeltet).
3. Straffekastliniens midte som straffesparksmærke.
4. Den stiplede 3-meter linie, som afstandslinie m.v.
5. Målene.
Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.
Målstængerne, der har samme bredde som banens højde, betragtes sammen med overliggeren som bande.
Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjørnekast, selvom banen har »skrå hjørner«.

§ 2. Bolden. 
Jfr. Fodboldloven.

§ 3. Spillernes antal.
Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere.
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.
På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spiller forsætligt må spille bolden med hånd eller arm.
Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst.
Mens bolden er i spil, må »ny« spiller ikke betræde banen, før den »udskiftede« spiller helt har forladt denne.
Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.

En spiller kan udvises:
1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af anden spiller).
2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring).
3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af holdets kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i disse kampe).

Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg tilstede, fastsætter dette karantænens længde ved »rødt kort«.
Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 sek. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer.
Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte.

§ 4. Spillernes udstyr.
Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes.
Benskinner er ikke obligatoriske.
Holdet skal bære ensartede trøjer.
Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed.

§ 5. Dommeren.
Dommeren skal være iført almindelig sort dommerdragt med korte eller lange benklæder.

§ 6. Liniedommere.
Anvendes ikke.

§ 7. Spillets varighed.
Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege.

§ 8. Spillets igangsættelse.
Begyndelsessparket er retningsfrit.
Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. Derefter må der være max. 3 spillere på egen banehalvdel.
Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal give bolden op.
Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark til det hold, der havde bolden, da spillet blev standset.
Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, jfr. dog §12 og §13.

§ 9. Bolden i og ude af spil.
Jfr. Fodboldloven.

§ 10. Betingelserne for scoring af mål.
Jfr. Fodboldloven.

§ 11. Off side.
Reglen anvendes ikke.

§ 12. Utilladelig spillemåde.
En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser:
1. En af de i Fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller inddirekte frispark.
Glidende, farlige eller voldsomme tacklinger samt angreb med skulderen henføres under dette punkt.
2. En af de under lovens § 12, personlig straf, nævnte forseelser, når bolden er i spil.
3. Er årsag til kraftig sammenstød med en modspiller.
4. Forsætligt er 4. spiller på egen banehalvdel, når bolden er i spil.
5. Forsætligt holder i banden.
6. Udskifter ulovligt.
7. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning).
8. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lignende over banen (medfører ikke udvisning).
9. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning).
Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark.
Det gælder dog ikke under 2 og 5 - 9 nævnte forseelser. Her tages i stedet et frispark, fra det punkt ved den stiplede 3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået.
Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodbold-loven, § 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scoringsmulighed kun anvendes gult kort.

§ 13. Frispark.
Der findes kun direkte frispark.
Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået.
Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.

§ 14. Straffespark.
Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og uden for den stiplede 3-meter linie.
Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men spilleren skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal den spiller, der vogter målet udvises.

§ 15. Indkast.
Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne.
Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som »medspiller« og derved igen spille bolden.
Der kan ikke scores direkte ved indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

§ 16. Målspark.
Jfr. Fodboldloven.

§ 17. Hjørnekast.
Hjørnekast udføres som indkast.
Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebane, hvorfra kastet udføres, som »medspiller« og derved igen spille bolden.
Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.
Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.

Særregler gældende i MIX-rækkerne:
I MIX-rækkerne må der højest være 2 drenge på banen samtidig.

Særregler gældende til og med 4. klasserne:
Alle 4 spillere må færdes over hele banen.
Hvis et hold kommer bagud med 3 mål må holdet indsætte en ekstra spiller. Så snart målforskellen er mindre end 3 tages ekstraspiller ud.
Én af spillerne skal være målmand.
Målmanden må spille bolden med hænderne i eget målfelt.
Når målmanden holder bolden, må han ikke spille (kaste/sparke/heade) den direkte over midterlinien. Eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinien.
Det er tilladt målmanden at røre bolden med hænderne i eget målfelt, når en medspiller spiller direkte til ham. Det gælder også i forbindelse med igangsættelse i eget målfelt.
Målmanden må når som helst udskiftes med en anden målmand (blandt udskiftningspillerne).
Der udvises kun for at slå, sparke eller spytte samt for usportslig opførsel.

Udarbejdet og godkendt af: 
DGI, DBU, DFIF, 
KFUM og DFU 1998.

Vi bruger cookies, for at gøre oplevelsen bedre for dig.
Læs vores cookie- og privatlivspolitik