Menu

Indmeldelse (online)

 

Undertegnede indmelder sig hermed i / bekræfter sit medlemsskab af Skagen Idræts Klub.

Jeg er indforstået med, at mit medlemskab er gældende indtil den dato, hvor jeg skriftligt / elektronisk måtte melde mig ud.

Jeg er endvidere indforstået med, at jeg under hele mit medlemskab er forpligtet til at betale det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent for medlemmer i Skagen Idræts Klub.

Ved indmeldelse accepteres det, at der på klubbens hjemmeside må indlægges et profil billede (fodbold relateret) til brug for præsentation af holdets spillere samt af hele holdet.

Samtidig accepteres det også at fodbold relaterede billeder, fra klubbens og holdets aktiviteter, og som kan indeholde billeder af medlemmet, også må publiceres på klubbens hjemmeside og sociale medier.